April 3, 2024

UMRAH BADAL

1. Umrah Badal bermaksud melakukan umrah secara gantian untuk orang lain sama ada berupah atau percuma. 2. Dalam Mazhab Syafie, umrah badal boleh dilakukan untuk: a) […]